NoNewBAM

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Som del af dette projekt undersøges gennem interviewstudier hvordan og i hvilken udstrækning haveejere bruger herbicider.
I dette projekt undersøges nedbrydningen af herbiciderne diflufenican og glyphosat, herunder dannelsen af persistente nedbrydningsprodukter i et udvalg af danske jorde. Vi vil endvidere beskrive hvilke mikroorganismer der er involveret i nedbrydningen. Udvaskningen af diflufenican samt udvalgte metabolitter vil blive kvantificeret i kontrollerede søjleforsøg, hvor udvaskningen undersøges dels i en organisk landbrugsjord, dels i typiske jorde under befæstede arealer. Endelig vil vi undersøge pesticidindholdet i afstrømningsvandet fra 140 parcelhuse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201631/03/2019

Emneord

  • Diflufenican
  • Glyphosat

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.