Neural bindings for social bonding with music

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Dette ph.d.-projekts grundlæggende hypotese er at der er et kontinuert sammenspil mellem et kulturelt miljø og associations- og forventnings-mekanismer i den menneskelige hjerne når det gælder emotioner forbundet med musik. For at afprøve denne hypotese spilles special-designede populære musikalske strukturer fra en kendt og en fremmed kultur for danske, afrikanske og arabiske lyttere.
  Resultatet af forskningen kan anvendes ved design af musik til dæmpning af angst eller smerte på f.eks. hospitaler og er brugbar i musikterapi med psykisk hæmmede eller hjerneskadede. Desuden kan resultaterne anvendes til udvikling af ny stemnings-klassifikations-software til musikafspillere.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/03/201128/02/2014

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.