Behov for kupering af lammehaler

Projekter: ProjektRådgivende projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål med projektet:
Det ønskes undersøgt, om der ud fra et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv er behov for om-fattende halekupering af lam under danske forhold.

Projektets relevans og perspektiv:
Formålet med halekupering er at forebygge Myasis som er angreb af fluelarver/maddiker og det anses for sandsynligt, at størstedelen af lam i Danmark halekuperes med den begrundelse. Halekupering medfører smerte hos lam. Det er relevant at undersøge om halekupering opfylder et reelt velfærdsmæssigt behov hos lammene.

Baggrund for projektet:
Specielt økologireglerne, men også generelle dyrevelfærdsregler søger begrænsning af indgreb som kupering, hvis de ikke er absolut nødvendige. Flueangreb sker typisk i områder på dyret hvor der sidder skidt, som fluerne kan sidde i og under. Formålet med halekupering er at minimere risikoen for at diarre eller snavs sætter sig og dækkes af halen, som fluerne kan sidde i/under. Der er også et managementelement i det ift. at undgå diarre og tage forholdsregler, hvis lammene får diarre.
Det ønskes at få belyst, i hvilket omfang der er behov for halekupering af lam i Danmark
Kort titelLammehaleprojektet
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202331/03/2024

Emneord

  • Velfærd
  • halekupering
  • lam
  • Myiasis

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.