Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

Projekter: ProjektForskning

  • Naturmælk
  • Kvægbrugere: Frode Lehmann, Günther Lorenzen, Laust Stenger
  • Økologisk Landsforening
  • Urtefarm
  • Sunny ApS
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %.
Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid.
Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs
produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få
tilgængelige midler til metanreduktion. Indledende pilotforsøg i udlandet
og i Danmark har indikeret, at tilsætning af oregano med højt indhold af
carvacrol (terpen i æteriske olier, stærkt antimikrobiel) i foderet
nedbringer produktion af metan i koens vom. Bioaktive stoffer i oregano
påvirker formentlig sammensætningen af mikroorganismer i koens
fordøjelsessystem, og reducerer antallet af metanproducerende
organismer. Det ser samtidig ud til at oregano i koens foder påvirker
fedtsyresammensætning i mælken positivt. I projektet udføres
fodringsforsøg med oregano i specielle metan-kamre for at kvantificere
effekten af varierende mængder på metanudledning, mælkeydelse og -
kvalitet.Til de betydelige mængder af oreganomateriale, der bliver tale
om, skal der i projektet udvikles optimeret dyrkning og forarbejdning af
økologisk oregano. Højtydende underarter af Origanum vulgare med
højt indhold af aktive stoffer og stabilt udbytte anvendes. Desuden
forædles nye højtydende sorter specielt til metanreduktion.
Vi vil vise at det virker, komme med eksakte tal på effekter, og angive
hvordan det kan dyrkes økologisk og anvendes i praksis, og med
hvilken gevinst for klima, landbrug og samfund.
AkronymMET-ANO
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2019

ID: 129044723