Aarhus Universitets segl

Naturlig dynamik i hedeplejen-Myrer som ophav til naturlig variation

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet undersøger hedeplejens effekter på myrerne samt myrernes påvirkninger på hedeøkosystemerne. Herunder deres påvirkninger på jordbunden, plantesamfund og forskellige dyregrupper.

Nøgleresultater

Vi finder signifikant anderledes myresamfund på uplejede arealer sammenlignet med plejede og foreløbige beregninger af myrernes biomasse viser at den er ca. 3 gange højere end vægten af rådyr, og modsvarer biomassen af krondyr. Derved er de lokale effekter myrerne skaber vidtrækkende. Foreløbige data viser at hedens myretuer øger jordens porøsitet, dræner vand, øger pH og sænker indholdet af en række tungmetaller. Da tuerne fungerer som solfangere øger de også lokalt hedens overfladetemperatur. Disse effekter påvirker plantesamfund ved tuerne og den øgede temperatur får dem til at blomstre tidligere.
StatusIkke startet

Projekter

Aktiviteter

  • Biodiversitetssymposium

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af workshop, seminar eller kursus

  • Naturmødet 2018

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af konference

Publikationer

ID: 142677029