Nærvær, empati og compassion - træning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med døende

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet bygger på to kendte og evidensbaserede interventioner – Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og compassion træning. Forskning inden for andre sundhedsrelaterede områder har vist, at begge metoder hver især har vist sig virksomme i forhold til at mindske stress, håndtere smerte og forbygge depression.

Træningsprogrammet er tilpasset hospicemedarbejderes arbejdsforhold, der kræver, at man kan forholde sig indfølende til andre menneskers smerte og lidelse. Derfor indeholder træningen et centralt element af medfølelse.

Når man arbejder med døende, trækker man ofte på sine personlige ressourcer for at udvise nærvær og medfølelse. Ved at lære at forholde sig til lidelse fra et alment menneskeligt perspektiv og opøve evnen til at centrere sig i sin medfølelse, forøger denne træning den enkeltes ressourcer samtidigt med, at man lærer at forholde sig mere hensigtsmæssigt til den lidelse, som man bevidner.

Udfører man træningen, forventes det at medvirke til at forebygge stress, udbrændthed, psykisk sygdom og sygefravær. Der arbejdes ud fra hypotesen om, at mødet med lidelse kan håndteres, så den virker mindre mentalt belastende. Dette sker konkret ved at træne en venlig opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser. Herigennem kan evnen til at forblive nærværende og medfølende styrkes, også i svære eller belastende situationer.
Kort titelNærvær
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/202031/08/2022

Emneord

  • Mindfulness (MBSR)
  • compassion cultivation training
  • compassion fatique
  • hospice
  • Stressreduktion
  • arbejdsmiljø