MuMiPro: Muslingeopdræt som virkemiddel og kilde til økologisk protein

Projekter: ProjektForskning

 • Udviklingscenter for Husdyr på Friland
 • Danish Agro
 • Limfjordsrådet
 • SEGES
 • Vilsund Blue A/S
 • Engredo ApS
 • Nofima
 • Seafood Limfjord ApS
 • Wittrup Seafood A/S
 • Danmarks Tekniske Universitet
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Det er formålet med MuMiPro at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion, forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande og skaber arbejdspladser i områder uden for de store byområder. Visionen er, at MuMiPro genererer den nødvendige viden til, at der kan etableres en produktion af op til 100.000 tons muslinger årligt i lineopdræt primært beregnet til brug i foderstofproduktion til økologisk svine- og fjerkræproduktion med positivt bidrag til fødevarekvaliteten. MuMiPro er samtidig leverandør af økosystem tjenesteydelser til det kystnære vandmiljø som virkemiddel til opnåelse af god økologisk tilstand.
Finansiering: Innovationsfonden
Samarbejdspartnere: Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS, Danish Agro a.m.b.a., Limfjordsrådet, Landbrug og Fødevarer FmbA – SEGES, Vilsund Blue A/S, Engredo ApS, Nofima, Seafood Limfjord A/S, Wittrup Seafood A/S, Danmarks Tekniske Universitet
AkronymMuMiPro
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato12/01/201731/12/2020

  Forskningsområder

 • muslinger, muslingeopdræt, protein

ID: 129060823