Multispecies Ethnographies of Oceans in Crisis

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den seneste rapport fra FNs Klimapanel bekræfter, hvad forskere har sagt i årevis: verdens have er midt i en massiv krise. Det er en såkaldt antropocæn krise, en effekt af menneskeskabte forandringer af klimadynamikker og økosystemer, som over de næste hundrede år radikalt vil forandre den verden, vi lever i. Forskningsprojektet BLUE samler studiet af fire ”hav-kriser” (henholdsvis invasive arter, microplastik, havtemperaturstigninger og havforsuring) i een fælles hypotese: nemlig at nye typer af samarbejde på tværs af human- og naturvidenskaberne er nødvendige for at forstå disse kriser, som på én gang er menneskeskabte og naturlige, på én gang er globalt udbredte og stedspecifikke i deres udtryk. BLUE opstiller to tværfaglige metode-eksperimenter for at indfange disse krisers sammensathed. For det første kombinerer BLUE grundige antropologiske feltstudier på havet med havbiologiske metoder for at forstå kriserne som ”multispecies” kriser, der har en kulturhistorie og politisk økonomi såvel som en økosystemisk historie. For det andet, studerer BLUE steder, som er særligt udsatte i forhold til een af de fire kriser, og integrerer den biologiske ide om ”patch dynamik” i etnografisk analyse som et redskab til at undersøge, hvordan havkriser på én gang er globalt udbredte og har lokale udtryk både økosystemisk og kulturpolitisk. Overordnet søger BLUE at etablere en ”more-than-human blue humanities”, som gør op med humanvidenskabernes fokus på mennesker og kontinenter.
AkronymBLUE
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202128/02/2025