Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Multicomponent antibaterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases (MAFFRA)

Projekter: ProjektForskning

  • Nor-Feed A/S
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Planter med en dokumenteret virkning mod bakterier kan måske fremover bruges til forebyggelse eller behandling af diarre hos smågrise i økologiske svinebesætninger. Mave-tarminfektioner hos grise reducerer dyrenes velfærd og øger dødeligheden og er et alvorligt problem både i økologiske og konventionelle besætninger. Der anvendes store mængder af antibiotika, zink og kobber til behandling og forebyggelse. Det drejer sig om 91 tons årligt (2013), og denne anvendelse af antibiotika kan medføre øget forekomst af resistente bakterier.
Den økologiske svineproduktion er lille og underlagt strammere medicinregler end den konventionelle sektor, men anvender også antibiotika. Både økologer og konventionelle landmænd bruger desuden foder, som er tilsat tungmetallerne kobber og zink for at forebygge diarre hos smågrise. Overskuddet af tungmetallerne bliver spredt med gyllen, ophobes i landbrugsjorden og udgør i stigende grad et miljøproblem.
Projektet vil teste kombinationer af plantearter, der er kendt for at kunne hæmme både E. coli, Salmonella, Listeria og Campylobacter bakterier. Planterne testes enkeltvis og i forskellige blandinger og koncentrationer. Et blandingsprodukt med forskellige antibakterielle virkningsmekanismer forventes at kunne give en ”antibakteriel cocktaileffekt,” der gør det sværere for bakterierne at udvikle resistens og samtidig opnå en stærk antibakteriel effekt ved relativt lavere koncentrationer af de enkelte plantearter.
Blandingerne testes i laboratoriet i en grisemave-tarm model. Det vurderes om de tilførte planteprodukter kan hæmme de sygdomsfremkaldende tarmbakterier. Målet er ikke nødvendigvis at dræbe bakterierne, men at hæmme deres vækst og opnå en sund balance i tarmfloraen. En reduceret sygdomsfrekvens og mindre brug af antibiotika, zink og kobber er interessant for både svineproducenter og for samfundet. Er resultater lovende skal de senere testes i et nyt projekt med levende grise.
Projektet MAFFRA er en del af Organic RDD 2.2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. AU FOOD og AU ANIS medfinansierer deres budgetter og NORFEED A/S medfinansierer deres budget.
AkronymMAFFRA
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2017

Presse/medie

Publikationer

ID: 129039626