MIRUDA - Middelalderens Rurale Danmark

Projekter: ProjektForskning

 • Kristiansen, Mette Svart (Projektleder)
 • Søvsø, Morten (Deltager)
 • Andersen, Charlotte Boje Hilligsø (Deltager)
 • Klingenberg, Mette (Deltager)
 • Hartvig, Anders (Deltager)
 • Bentsen, Lars Christian (Deltager)
 • Sydvestjyske Museer
 • Museum Thy
 • Holstebro Museum
 • Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
 • ARK-VEST – Arkæologi Vestjylland
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet har til formål at etablere ny viden om Danmarks middelalderlige landbebyggelse med inddragelse af de senere årtiers store ubearbejdede datamængder fra arkæologiske udgravninger, at fremme og styrke centrale debatter og teoretiske perspektiver inden for feltet og at diskutere state of the art inden for bebyggelsesarkæologisk metode i historisk tid som videns- og beslutningsgrundlag for nye spørgsmål og strategier for fremtidige arkæologiske undersøgelser.
Projektet realiseres som en serie af konferencer 2018-2022 med vekslende temaer og efterfølgende publikation. Det er hermed ambitionen at skabe en ny, tværfaglig platform for fremtidig metodeudvikling og forskning og for museernes daglige arbejde inden for perioden i et samarbejde mellem arkæologer, historikere, stednavneforskere, naturvidenskabsfolk og andre relevante samarbejdspartnere.
AkronymMIRUDA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/201701/12/2022

Aktiviteter

Publikationer

ID: 129071474