Aarhus Universitets segl

Miljø- og sundhedseffekter af vedvarende energisystemer med brint

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Den samfundsvidenskabelige del af dette tværfaglige projekt beskæftigede sig med de samfundsmæssige betingelser for omstilling til et mere bæredygtigt energisystem med særlig interesse for udbredelsen af brintteknologier. Fokus var på forholdet mellem livsstil og energiforbrug og på teknologiske forandringsprocesser samt sociale og kulturelle barrierer for udvikling af et mere bæredygtigt energisystem.

Hvis energisystemet på lang sigt skal være uafhængigt af fossile brændsler kræver det ikke bare teknologiske ændringer men ændringer i energiforbrugets omfang. Sådanne ændringer vil støde på anseelige samfundsmæssige barrierer.
Især transportsystemerne og transportkulturen udgør en væsentlig barriere, men også i husholdningernes praksisser – som disse er bestemt af samspillet mellem rutiner og teknologier – ligger der væsentlige barrierer for overgang til et bæredygtigt energiforbrug. Et andet væsentligt samfundsmæssigt aspekt ved omstilling til et bæredygtigt energisystem vedrører graden af centralisering eller decentralisering i energiproduktion og distribution.

Overgang til nye teknologiske regimer, i en størrelsesorden som afvikling af fossile brændstoffer fordrer, er en vanskelig proces, som ikke alene støder på økonomiske og tekniske barrierer og politisk-administrativ træghed, men også på barrierer der vedrører hverdagens rutiner, sociale normer og æstetiske præferencer. Så længe man i teknologiudviklingen søger at efterligne de eksisterende egenskaber i energisystemet og i de energiforbrugende apparater, bl.a. hvad angår transportinfrastrukturen og bilers hastighed og rækkevidde, så vil de sociokulturelle barrierer for denne teknologiudvikling være relativt overkommelige, men reduktionen i udledning af drivhusgasser vil også være utilstrækkelig. Mere omfattende ændringer, der ikke blot berører energiforbrugets teknologier, men også dets omfang vil støde på alvorligere barrierer, der angår de grundlæggende dynamikker i forbrug, mobilitet, husholdning og økonomisk udvikling. Det er dog ikke umuligt at overkomme disse mere alvorlige barrierer, men det fordrer en mere ambitiøs teknologiudvikling kombineret med ændringer i ind-retningen af energiforsyningssystemet – såsom dets grad af centralisering – og ændringer i sociale praksisser, hvilket alt sammen er noget der kan fremmes af en politisk-administrativ indsats.
AkronymHYSCENE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200601/12/2008

ID: 128997898