Metagenomets betydning for mælkens sammensætning

Projekter: ProjektForskning

  • Videncenter for Landbrug
  • Landbrugets Veterinære konsulenttjeneste LVK
  • Vestjysk Landboforening
  • Landbo Limfjord
  • Syddansk Kvæg, Vojens
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formålet er at karakterisere, hvorledes samspillet mellem vommens sammensætning af mikroorganismer og køernes genetiske baggrund påvirker mælkens sammensætning og kvalitet samt udledningen af metan. Dette gøres ved at indsamle data fra et stort antal Holstein-køer (ca. 300-400). Vommens mikroorganismer har betydning for mælkens fedtsyresammensætning, men hvorvidt den også spiller en rolle for andre mælkekomponenter og mælkens egnethed til videre forarbejdning er uvis og ønskes undersøgt. Det ansøgte projekt er et tillægsprojekt til et allerede bevilget projekt fra Forskningsrådet (FTP) og drager nytte af, at der her indsamles data for metanudledning og vommens mikrobielle sammensætning fra køer med kendt genetisk baggrund. Ved at koble mælkekvalitet og mælkeydelse på et stort antal dyr med køernes genetiske baggrund på den ene side og deres metagenom og metanudledning på den anden side kan en potentiel interaktion mellem avl, der fremmer mælkekvalitet i forhold til avl med det formål at reducere mængden af klimagasser afdækkes.
Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og projektparterne.
Samarbejdspartnere: Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2015

    Forskningsområder

  • metagenom, mælk

ID: 128986956