Metabolomics platforme NMR- og MS-teknikker

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

NMR-spektroskopi er i dag den mest udbredte analytiske teknik til metabolomics-studier. Dette hænger sammen med, at teknikken har nogle væsentlige fordele, der bl.a. består i, at målinger kan udføres med minimal prøvetilberedning. NMR vil afsløre de forbindelser, der er til stede i højeste koncentration i en urin, blod eller spytprøve, og dermed give en overordnet metabolisk profil af prøven. En sådan metabolisk profil er et nyttigt redskab i interventionsstudier, hvor kortlægningen af de metaboliske ændringer i blod/urin/spyt kan afsløre kroppens metaboliske respons og de underlæggende mekanismer, der gør at en fødevare er sund. Mens denne overordnede metaboliske profil, som NMR giver, er et godt redskab, så kan der også være behov for at kunne detektere de forbindelser, som er til stede i lavere koncentrationer. Det vil derfor være unikt at kombinere NMR-målinger med målinger baseret på massespektroskopi (MS) ifm. med metabolomics-studier, idet MS har betydeligt højere sensitivitet. Formålet med nærværende projekt er at etablere nye metabolomics-platforme baseret på kobling af eksisterende NMR-teknikker med nye MS-teknikker.
Finansiering: AU (puljemidler).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201130/09/2013