Metabolomic studier af post-prandial respons – opnå bredere indsigt i de biokemiske og fysiologiske processer

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Det overordnede formål med dette ph.d.-projekt er at belyse potentialet af omics metoder til kortlægning og beskrivelse af postprandiale processer. Dette opnås ved at anvende forskellige spektroskopiske teknikker, herunder kernemagnetisk resonans (NMR) og massespektrometri (MS) på blodprøver taget fra forsøgspersoner umiddelbart efter indtagelse af forskellige måltider. Metabolomics analyser vil blive suppleret med andre relevante analyser såsom måling af LDL-oxidation, som er blevet foreslået at være en central faktor i postprandiale processer. Dette sker med henblik på at belyse om metabolomics metoder er i stand til at bestemme LDL oxidation direkte og/eller tilhørende processer. NMR-analyser på LDL, tilføjet kobber eller jern til at inducere oxidation har indikeret, at NMR kan give information om oxidative ændringer i LDL, og dette vil blive yderligere undersøgt i dette ph.d.-projekt. De fleste undersøgelser der har undersøgt postprandial LDL oxidation har fokuseret på de mulige effekter af bær og andre kostkomponenter med et højt indhold af antioxidanter, mens betydningen af proteinkilde på den postprandiale lipoproteinprofil er mindre kendt. Dette ph.d.-projekt vil indeholde metabolomics analyser på postprandiale blodprøver taget fra forsøgspersoner efter indtagelse af enten en kost baseret på fisk eller en kost baseret på andre proteinkilder (kylling, oksekød, svinekød, kalvekød, æg, mejeriprodukter). De postprandielle analyser suppleres med metabolomics analyser på urin og fæces for også at kortlægge effekterne af proteinkilde på det mere generelle metaboliske respons.
  Finansiering: FTP, NIFES, FOOD, GSST
  Samarbejdspartnere: Bjørn Liaset, NIFES
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/201330/04/2016