Aarhus Universitets segl

Mental sundhed i skolen. Forskning og udvikling af ny mental sundhedsdidaktik i den danske folkeskole.

Projekter: ProjektForskning

Dokumenter

  • Miljø- og sundhedspædagogik
  • Enheden for politisk, etisk og religiøs dannelse
  • Pædagogisk samtidsdiagnostik
  • Institut for Pædagogik
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Forsningsinformeret udviklingsprojekt. Formålet er at støtte og udvikle læreres og sundhedsplejerskers sundhedspædagogiske kompetencer i arbejdet med børn og unges mentale sundhed i skolen. Målgruppen er elever i fem udvalgte syvende klasser på to folkeskoler: Pedersborg skole i Sorø og Rådmandsgadeskole på Nørrebro. Projektet har særligt fokus på sårbare og belastede elever - elever med svære livsbetingelser. Målet er, at alle elevers mentale sundhed fremmes, så de bliver i stand til at forholde sig til de sundhedsmæssige udfordringer, de møder i hverdagen, bliver mentalt stærke og i stand til at anerkende og tage sig af hinanden. Projektet har ydermere fokus på elevernes forældre eller familier, således at eleverne oplever sammenhæng mellem skole og hjem og derigennem sikres muligheder for at udvikle sig og lære at leve mentalt sundt. Vi ønsker at skabe ny grobund for en konstruktiv kompetenceudvikling både blandt lærere og blandt eleverne samt deres forældre. Udgangspunktet er folkeskolens 'fælles mål', netværket omkring eleverne samt den professionelle medarbejdergruppe, der skaber rammer for deres læring og livsforløb. Resultaterne spredes gennem SundSkoleNetværkets website, en landsdækkende konference (forår 2012) samt en manual med nye sundhedspædagogiske metoder til fremme af skolebørns mentale sundhed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201031/07/2012

Projekter

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 128880072