Menneskets magt og afmagt. En udfoldelse af menneskesynet i K.E. Løgstrups publicerede og upublicerede forfatterskab

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet skal levere den første omfattende og tilbundsgående undersøgelse af Løgstrups filosofiske antropologi, bl.a. ved at inddrage de nyligt digitaliserede posthume manuskripter (2017). I Løgstrups analyser af den menneskelige eksistens finder vi en særdeles original forståelse af menneskets natur og den dynamik, der opstår i menneskets eksistens, fordi vi som mennesker lever i interdependente, sociale strukturer. Det er således et fundamentalt vilkår i Løgstrups tænkning, at mennesket, selvom det har utrolig meget i sin magt, ikke på det helt fundamentale niveau magter at få sit eget liv til at lykkes. Dette betyder, at vi ikke kan gøre os selv lykkelige, og det indebærer, at når dette ikke erkendes, fører det let til selvbebrejdelse og negativ kredsen om os selv. Resultatet ser vi bl.a. i antallet af depressioner, angst, stress og søgen efter ’den rigtige måde’ at skulle leve sit liv på – alt dette i varierende grad, men med ensidigt negativ betydning for den enkeltes liv. Projektet retter sig imod (1) en udforskning af Løgstrups efterladte papirer (ca. 70.000 sider), der i 2017 blev gjort tilgængelige gennem et samarbejde mellem Rigsarkivet, Det Kgl. Bibliotek og Løgstrup Forskningscenteret ved AU på baggrund af en bevilling fra Carlsberg, og (2) imod at gøre Løgstrups kulturanalyse samt hans antropologi til en stemme i tidens kulturdebat. Konkret vil dette udmønte sig i en række engelske udgivelser af Løgstrups hovedværker ved Oxford University Press, en engelsk monografi samt udgivelser af et udvalg af de efterladte papirer. Som led i projektets internationale sigte indebatter det ophold ved Tsinghua University, Beijing; University of Sheffield samt Vrije Universiteit Brussel.
Projektet er finansieret af CarlsbergFondet og Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201831/01/2021

    Forskningsområder

  • Løgstrup, Filosofisk antropologi

Projekter

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

ID: 129075806