Meningsfuld målstyret matematikundervisning

  • Højgaard, Tomas (Deltager)
  • Ryberg-Jensen, Line (Deltager)
  • Sørensen, Klaus Bovbjerg (Deltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet rammesættes målstyret matematikundervisning ved hjælp af en todimensionel mål- og indholdsmodel. Med denne model som ramme modelleres det hvordan matematikfaglige læringsmål i almindelighed og matematikfaglige kompetencemål i særdeleshed kan udfoldes på en meningsfuld måde i såvel undervisning som elevlæring på grundskolens 1.-9. klassetrin.
Et centralt element heri består i at følge og dokumentere udviklingen af matematikundervisningen og -læringen i en udvalgt grundskoleklasse gennem hele deres skoleforløb. Det foregår gennem jævnlige interventionsforløb, hvor jeg samarbejder med klassens matematiklærer om tilrettelæggelsen, videofilmer selve undervisningen og efterfølgende gennemfører evalueringsinterview med såvel lærer som udvalgte elever.
AkronymMMM
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/201631/07/2025

Emneord

  • matematikundervisning
  • grundskolen
  • læringsmål
  • matematiske kompetencer
  • didaktisk modellering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.