Medicin i Midt

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Medicin i Midt er et regionalt kvalitets- og efteruddannelsesprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Kvalitet og Lægemidler, og PLO. Projektet har til formål at give et fagligt løft til medicingennemgang i almen praksis, og indsatsen følger to spor. I delprojekt 1 tilbydes praksis to forskellige efteruddannelsesforløb, der har fokus på medicingennemgang hos ældre og polyfarmaci: A) deltagelse i stormøde, efterfølgende arbejde i egen praksis og slutteligt en workshop, eller B) mødeforløb af to mødegange i DGE-grupper med mellemliggende arbejde i egen praksis. I delprojekt 2 er der fokus på seponering af specifikke lægemidler, hvor praksis modtager informationspakker med informationsmateriale og lægemiddelforbrugsdata for egen praksis.

Evalueringen af Medicin i Midt gennemføres af forskningsgruppen ”Kvalitetsudvikling i almen praksis” på Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus, under ledelse af professor, praktiserende læge Flemming Bro.

Formål
De overordnede formål med evalueringen er:
(1) at dokumentere projektets aktiviteter og virkning og
(2) at give læring til fremtidigt kvalitetsudviklingsarbejde i almen praksis.

Metode
I delprojekt 1 benyttes en kombination af observationer, spørgeskemaer og interviews. I delprojekt 2 benyttes en kombination af spørgeskemaer, interviews og registerbaseret monitorering.

Perspektiver
Evalueringen vil belyse, hvordan indsatsen er blevet modtaget i almen praksis, og hvorfor den evt. måtte virke bedre i nogle praksis end andre. Evalueringen vil endvidere give ny viden på en række områder, herunder gruppe-baseret kvalitetsudvikling og brugen af egne data til kvalitetsudvikling i en dansk kontekst. I fremtiden vil meget kvalitetsudviklingsarbejde basere sig på de nye klynger og brugen af egne data. Erfaringerne fra Medicin i Midt vil således bidrage med en vigtig læring om denne type tilgang, som kan anvendes både regionalt og nationalt i det fremtidige kvalitetsudviklingsarbejde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201701/12/2019

Emneord

  • Seponering af uhensigtsmæssig medicin
  • Polyfarmaci
  • Medicingennemgang
  • Kvalitetsudvikling
  • Efteruddannelse