Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Mens der er et stigende marked for økologiske produkter generelt, er den økologiske kødproduktion kun svagt udviklet. Det gælder særligt for svin, fjerkræ og ungkvæg. Blandt årsagerne er, at produkter heraf kræver en væsentlig større merpris i forhold til konventionelle produkter sammenlignet med andre økologiske varer, uden at produktets fysiske og sensoriske kvalitet isoleret set berettiger hertil. På den baggrund er den overordnede arbejdshypotese i projektet, at en udviklingsvej for den økologiske kødproduktion er at producere produkter, der såvel i fysisk/sensorisk kvalitet som i immateriel kvalitet adskiller sig markant fra konventionelle produkter, således at en væsentlig merpris kan retfærdiggøres. Nogle væsentlige immaterielle kvaliteter er, at dyrene går på friland, at fodringen baseres på lokale ressourcer, og at dyrenes sundhed og velfærd understøttes. I projektet undersøges disse kvaliteter, mens der samtidig fokuseres på udseende, udskæringer, smag, og teknologisk kvalitet af de færdige produkter, inklusiv forbrugerpræferencer. Specifikt vil vi undersøge:
• Hvor meget fouragering af frilandsafgrøder kan bidrage til næringsstofforsyningen hos svin og fjerkræ
• Hvordan dette påvirkes af genotype og slagtealder, samt hvordan produktkvaliteten påvirkes
• Hvordan græstype og genotype påvirker vækst og produktkvalitet hos unge tyre og kvier
• Hvordan produktionssystemerne påvirker dyrenes robusthed udtrykt ved immunkompetencer
• Hvordan der kan udvikles markedsførings strategier for disse produkter i overensstemmelse med forbrugeropfattelse og præferencer.
Sammenfattende forventes dette at stimulere til mere diversificerede kødprodukter og en højere markedsandel af økologisk kød.
Finansiering: GUDP Organic RDD program (NaturErhvervstyrelsen); Aarhus Universitet.
Samarbejdspartnere: Institut for Agroøkologi, Institut for husdyrvidenskab, Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector (MAPP), alle Aarhus Universitet; Videncenter for Landbrug, Udviklingscenter for husdyr på friland; to økologiske svineproducenter.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201130/06/2014

    Forskningsområder

  • højværdi, økologi, kødproduktion

ID: 128986777