Aarhus Universitets segl

Målrettet mutagenese i byg

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Både forskere og planteforædlere vil kunne drage nytte af nye teknologier, som målretter mutationer til specifikke sekvenser i en plantes genom. I forskningen er mutationer meget nyttige, når funktionen af specifikke gener skal afklares og for planteforædlere kan mutationer i specifikke gener skabe nye sorter med forbedrede egenskaber langt mere effektivt end i dag. Inden for det seneste årti er der udviklet værktøjer, som muliggør målrettede mutationer af bestemte gener uden andre uønskede mutationer. De mest benyttede redskaber er TALENs
og det nyligt udviklede CRISPR/Cas9-system og dem er man nu begyndt at anvende i forskellige kornarter. Vi har tidligere anvendt TALENs til at inducere mutationer i en specifik DNA-sekvens i byg-genomet og fundet mutationer på det udvalgte sted i en høj procentdel af de muterede planter ved at analysere DNA fra bladprøver. Vi har imidlertid senere erfaret, at disse mutationer ikke nedarves, fordi mutationerne ikke er tilstede i pollen og ægceller, som giver ophav til næste generation. For at omgå dette, ønsker vi at inducere
mutationen direkte i pollen og derved sikre, at mutationen videregives til afkommet. Samtidig vil vi anvende CRISPR/Cas9-systemet i byg og vurdere, om denne metode er mere effektivt end pollen-specifik udtrykkelse af TALENs. Projektet forventes at resultere i udvikling af målrettede mutationssystemer i byg, som sikrer nedarvning af mutationerne. Vigtigheden af disse mutationssystemer er stadig voksende. DNA-sekvenserne for næsten
hele byg-genomet blev offentliggjort i 2012 og mange nye gensekvenser uden kendt funktion er hermed blevet identificeret. Inaktivering af disse gener via målrettet mutagenese vil være et meget vigtigt værktøj i til klarlægningen af genernes funktion. I bygforædlingen vil målrettede mutationer i vigtige gener uden naturlig genetisk variation udvide chancerne for at finde planter med forbedrede udgaver af egenskaben
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201530/06/2016

ID: 129019174