Low Emission Slurry Storages

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Projektets formål er at udvikle og teste teknologier, som kan anvendes til at reducere metanemissionen fra gyllelagre. Projektets output vil være én eller flere teknologier, som vil kunne anvendes til at reducere metanemissionen fra gyllelagre. Målet med at inddrage flere mulige strategier for metanreduktion i gyllelagre er at udpege den mest optimale strategi både i forhold til metanreduktion, implementerbarhed og omkostningseffektivitet. I projektet udvikles et fuldskala gyllelager som kan opblandes til en homogen sammensætning i procesforløbet, renholdes ved omrøring og tømmes effektivt og dermed minimere overførsel af restgylle med metanproducerende mikroorganismer (inokulum) til næste lagringsperiode. I projektet opbygges pilotskala gyllelagre, hvor det er muligt at undersøge effekten af effektiv tømning i kombination med behandling af restgylle med additiver, løbende behandling med additiver i løbet af lagringsperioden og kontrolleret oxidation med beluftning. I projektet undersøges endvidere effekten af at lave en tættere overdækning af gyllelagre i kombination med en gasfakkel til afbrænding af metangas. Den overordnede effekt af projektet er at der opnås én eller flere implementerbare og omkostningseffektive teknologier til gyllelagret der i kombination med hyppig udslusning af gylle fra stalde kan reducere metanemissionen i kæden fra stald og lager med 40-80%.
Akronym LESS
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202221/12/2024