LIVSTEGN: Overvågningsteknologier for et trygt og værdigt liv med demens

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at sikre etisk brug af overvågningsteknologier til at håndtere demente borgeres tilbøjelighed til at gå fra deres bolig (ambulere). Ambulering er et væsentligt problem i plejen af demente borgere, og kommunerne forsøger blandt andet at afhjælpe det med teknologier til at monitorere eller spore individer.

Der er dog en række problemer forbundet med brugen af overvågningsteknologier, ikke kun juridiske begrænsninger eller tekniske udfordringer, men også i forhold til at sikre mennesker med demens et godt og værdigt liv. Vi vil undersøge og evaluere brugen af overvågning til at sikre demente borgere, der ambulerer, samt forebygge den utryghed som ambulering giver hos pårørende og plejepersonale.

En forudsætning i projektet er, at demente, pårørende og plejepersonale inddrages i processen med at identificere og håndtere praktiske og etiske udfordringer samt i afprøvning og undersøgelse af overvågningsteknologier og arbejdsgange. Samtidig er det nødvendigt for arbejdet med disse problemstillinger at udvikle et filosofisk grundlag for at forstå centrale etiske begreber som “værdighed” og “privatliv”.

Projektet er særlig relevant set i lyset af en nylig lovændring, som åbner for brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi i plejen af demente. Tidligere har brug af overvågningsteknologi til demente været defineret som magtanvendelse, der krævede godkendelse og indebar tilsyn fra Socialtilsynet.

Projektet er et tæt samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet samt eksperter og praktikere fra Aarhus Kommune og VIVE. Det ledes af lektor Anders Albrechtslund fra Center for Overvågningsforskning på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.
Kort titelLIVSTEGN
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2024

Finansiering

  • Velux Fonden: 4.972.560,00 kr.

Emneord

  • demens
  • overvågning
  • etik
  • gps
  • værdighed
  • privatliv

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.