Legende bevægelser i et koreografisk perspektiv: Designbaserede undersøgelser af danse- og bevægelsespraksisser på pædagoguddannelsen

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet kan beskrives som et uddannelsesvidenskabeligt forskningsprojekt om legende bevægelsesmiljøer på pædagoguddannelsen. Ph.d.-projektet er (sam)finansieret af DPU/Aarhus Universitet og VIA University College med støtte fra LEGO-Fondens Playful Learning Research-bevilling og har resulteret i en artikelbaseret afhandling.

Pædagoguddannelsen uddanner pædagoger til professionelt at arbejde med udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver f.eks. i dagtilbud, hvor leg, bevægelse og børneperspektiv vægtes højt. I denne afhandling undersøger og analyserer jeg, hvad det vil sige at være legende med sin krop, særligt med fokus på uddannelse af pædagoger. Afhandlingen omfatter empiriske undersøgelser i form af designeksperimenter med danse- og bevægelsespraksisser i undervisningsrummet på pædagoguddannelsen. Jeg har mødt både pædagoguddannelsen og lege- og uddannelsesforskningen med en baggrund som danser og koreograf, hvilket har bidraget til at udvikle en koreografisk tilgang til både at forstå og realisere legende bevægelser. Afhandlingen bidrager med en underbeskrevet dimension i forskningen inden for legende videregående uddannelser og mere bredt med nye indsigter til forskning inden for dans, koreografi og leg. Baseret på de samlede fund viser afhandlingen, at det at kunne og turde være en legende krop sammen med andre i en uddannelsessammenhæng har en stor betydning for sociale fællesskaber og kan fremmes gennem design af legende koreografier, hvor deltagerne fantasifuldt lader sig smitte ind i leg. Legende bevægelser og drilske handlinger smitter og kan virke forstyrrende, men en forståelse af disse uventede legende handlingers værdi kan være et springbræt, som hjælper undervisere og kommende pædagoger til at skabe miljøer for udvikling, læring og omsorg.

Afhandlingens fund og analyser præsenteres i de følgende fire publikationer: (1) "Legens (u)mulige koreografier på pædagoguddannelsen" (Pedersen, 2023a), (2) "Playful Choreographies and Choreographies of Play: New Research in Dance and Play Studies" (Pedersen, 2023b), (3) " 'Det skal ikke se rigtigt ud': Et koreografisk designeksperiment om den flertydige legende krop" (Pedersen & Lund, 2024) og (4) "Contagious and Unexpected Moments as Gateways to Dancing Playfully Together: Students Creating Intervening Spaces" (Pedersen, 2024).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/202006/06/2024

Emneord

  • Play
  • Pædagogers faglighed
  • leg, læring, daginstitutioner, fysisk miljø, pædagogik
  • dans
  • Kropslig læring
  • Krop
  • Kropslighed
  • Videregående uddannelser
  • Professionshøjskoler
  • Higher Education

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.