Leg og dannelse som affektive processer (forskningsprojekt i projekt Legekunst)

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Forskningsprojektet undersøger, hvordan børns leg og dannelse i dagtilbud kan forstås som affektive processer, hvilket antages at komme tydeligt til udtryk i børns møde med kunst og kultur. Hensigten med projektet er at skabe viden om affektive dannelsesprocesser og udvikle et sprog herfor, der gør det muligt for praktikere at identificere, fremme og evaluere børns lege- og dannelsesprocesser. Projektets metodiske tilgang er designbaseret forskning.

Projektet er et af syv forskningsprojekter i projekt Legekunst, der er et nationalt projekt, der handler om at fremme leg og dannelse i dagtilbud gennem børns møde med kunst og kultur, og som er støttet af Nordea-fonden med 25 mio. kr. Der er tale om et samskabende projekt, hvor forskere, pædagoger, kunstnere, kulturformidlere og uddannelsesfolk sammen fremmer leg og dannelse hos børn og skaber viden herom.

Udover at skulle gennemføre dette forskningsprojekt er jeg også forskningskoordinator for forskningsdelen i projekt Legekunst.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/05/201914/05/2023

ID: 170986726