Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læringsmål, planlægning og fagteamsamarbejde

Projekter: ProjektForskning

  • Hvalsø Skole
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

På Hvalsø Skole blev der arbejdet udviklingsorienteret med to former for støtte til medarbejdernes praksis som lærere og pædagoger. Den ene handlede om at etablere en systematisk forbindelse mellem de læringsmæssige ambitioner med undervisningen og samværet med børnene på langt sigt og den konkrete gennemførelse af undervisningen og samværet i den konkrete situation. Ambitionen her var at blive så god som muligt til at sikre, at planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen og samværet tager afsæt i udvalgte læringsmål frem for i på forhånd fastlagte aktivitetsformer. En måde at starte et sådant arbejde på er at lave en model af de langsigtede ambitioner med undervisningen og samværet, som er både meningsfuld og tilstrækkelig simpel til at kunne fungere som planlægningsmæssigt tænkeværktøj.
Den anden form for støtte handlede om at blive god til at gennemføre det ovennævnte planlægningsarbejde i fagteams. Det handlede ikke mindst om at øve sig i at gøre fagteamet til en gruppe, hvor (fag)didaktisk refleksion og sparring står i centrum, og hvor målstyret planlægning og tilrettelæggelse af konkrete undervisnings- og aktivitetsforløb er det eksplicit forventede hovedudbytte af samarbejdet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato26/09/201330/06/2016

Aktiviteter

Publikationer

ID: 128993973