Aarhus Universitets segl

Lærende møder og udviklingsprocesser på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet

Projekter: ProjektForskning

  • Ravn, Ib (Deltager)
  • Tange, Nina (Deltager)
  • Institut for Læring
  • Forskningsprogrammet i Organisation og Læring
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Baggrund
Mange møder og udviklingsprocesser om arbejdsmiljø på de to hospitaler tilrettelægges og gennemføres ikke i tilstrækkelig grad ud fra at opnå læring og erfaringsudveksling. Ofte forberedes møder ikke på anden vis end at en dagsorden udarbejdes, hvor der ikke tages stilling til, hvad der kan nås inden for tidsrammen og hvordan de enkelte punkter skal forberedes og behandles. Det medfører, at møderne ofte tager længere tid end beregnet, kun få personer ytrer sig på møderne, og møderne tapper energi frem for at skabe energi. Alt dette er medvirkende til, at arbejdsmiljøarbejdet ikke prioriteres i tilstrækkelig grad.
Projektets succeskriterier
1. Deltagerne oplever både at møderne og udviklingsprocesserne er blevet mere effektive, indebærer større læring og tilfører deltagerne mere energi.
2. Deltagerne kan selv tilrettelægge og gennemføre dialogprocesser i forbindelse med APV-arbejdet og som opfølgning på trivselsmålinger.
Teori
Det er generelt en udfordring at gennemføre efteruddannelse af professionelle på en måde, der skaber medejerskab og inspirerer til varig handling. Forskning i konventionelle metoder til vidensoverføring, bl.a. foredrag og Powerpointpræsentation, har for længst fastslået det begrænsede udbytte herved. Forskningen i kompetenceudvikling og voksenlæring demonstrerer vigtigheden af inddragelse, refleksion, aktivitet (Steen Larsen, 1991) og medejerskab. Nyere eksperimenter med facilitering af læreprocesser på møder og konferencer (Ravn, 2007; Elsborg og Ravn, 2007; Ravn og Elsborg, 2007) giver begrundet formodning om, at man ved hjælp af faciliterede processer til tilegnelse og anvendelse af præsenteret materiale - in casu: redskaber til videndeling - kan fremme ibrugtagning af ny praktisk viden på en levende og engageret måde. Til disse faciliterede processer samles relevante deltagere til grupperådgivning, der afvikles af konsulenterne fra DPU.
Projektets aktiviteter
Der gennemføres et pilotprojekt for et lokalt MED-udvalg og en arbejdsmiljøgruppe på hhv. Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet, bestående af følgende aktiviteter:
1. uddannelse af nøglepersoner fra de forskellige fora, evt. som splitforløb
2. vejledning ved forberedelse og gennemførelse af møder og dialog-/udviklingsprocesser
3. løbende opfølgning og evaluering
Forankring
Erfaringerne skal efterfølgende anvendes for de øvrige MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper, og derfor skal der undervejs etableres en projektmodel, som kan anvendes i fremtidige projekter. Dette indebærer at arbejdsmiljøenhederne på både Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet involveres i gennemførelsen af projekterne, således at de videreføre erfaringer den resterende målgruppe.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201031/05/2011

    Forskningsområder

  • Lærende møder, Udviklingsprocesser, Mødeledelse, Facilitering

ID: 128879740