Løgstrups kritik af Kierkegaard

  • Rabjerg, Bjørn (Bevillingshaver)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I de senere år har der været en stærkt stigende interesse for Løgstrup i ind- og udland. Fremtrædende tænkere som Bauman, MacIntyre, Stern, Critchley og Stokes har skrevet om Løgstrup, og forlaget KLIM har siden 2008 udgivet 14 bøger i Løgstrup biblioteket. Helt centralt i Løgstrups tænkning står opgøret med Kierkegaard, hvor en række tråde i forfatterskabet samles. Der er her tale om et opgør mellem de to største danske filosofisk-teologiske tænkere, men til trods for dette er der indtil videre kun gennemført mindre detailstudier herom. Målet med nærværende projekt er derfor at råde bod på dette desideratum i Løgstrup-forskningen ved den første større og tilbundsgående undersøgelse af opgøret. Tesen er, at Løgstrups Kierkegaard ikke er uformidlet, og at det først gennem en fremlæsning af K. Olesen Larsens kierkegaardske eksistensteologi bliver muligt at nå en dybere og adækvat forståelse af Løgstrups kritik. Hermed adskiller nærværende projekt sig fra de hidtidige undersøgelser, der enten mener, at Løgstrup misforstår Kierkegaard , eller, at han finder oversete træk hos Kierkegaard. Undersøgelsen vil ske gennem en række tematisk forbundne publikationer, der tilsammen når omkring de centrale aspekter af Løgstrups opgør.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/01/201431/07/2017

Emneord

  • Løgstrup
  • Kierkegaard
  • Olesen Larsen
  • Filosofi
  • Teologi
  • Eksistentialisme

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.