Aarhus Universitets segl

Konflikter om børns skoleliv

Projekter: ProjektForskning

 • Kousholt, Dorte (Projektkoordinator)
 • Staunæs, Dorthe (Deltager)
 • Testmann, Lærke (Deltager)
 • Højholt, Charlotte (Projektleder)
 • Larsen, Maja Røn (Deltager)
 • Busch Jensen, Peter (Deltager)
 • Mardahl Hansen, Tilde (Deltager)
 • Jørgensen, Stine (Deltager)
 • Roskilde Universitet
 • KU
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter - mellem børn, forældre, lærere, skoleledere, kommunal forvaltningspraksis og lovgivning. På trods af politisk opmærksomhed og inklusionsindsatser har vi haft en periode med eksklusion af et stigende antal børn fra den danske folkeskole. Forskning peger på, at disse eksklusionsprocesser er præget af sociale konflikter både mellem børnene og om børnene - og udpeger desuden ledelse, forvaltningsprocedurer og lovgivning som fundamentale betingelser for samarbejde og inklusion. En aktuel lovændring bevirker, at der skal arbejdes med inklusion direkte i folkeskolens hverdag fremfor at henvise problemerne til specialhjælp. Dette synes at intensivere konflikter og rejser spørgsmål om børnenes læringsmæssige muligheder i skolens hverdag.
4 forbundne projekter skal derfor udforske: a) Børns fællesskaber og forældresamarbejde, b) Lærerprofessionalitet set i lyset af inklusion, c) Kommunal organisering og lovgivning omkring inklusion og d) Skoleledelse og inklusion.
På tværs af disse opdelinger udføres feltarbejde ved skoler, institutioner, møder og forvaltninger samt interviews og forskningssamarbejde med de involverede parter. Projektet vil bidrage med konkret viden om børnenes sociale liv i skolen, og om hvad konflikter på børneområdet handler om. Denne viden kan anvendes til udvikling af indsatser rettet mod skolens fællesskaber og til udvikling af samarbejdsformer, der fremmer inklusion.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201431/12/2018

  Forskningsområder

 • Inklusion, Folkeskole, Trivsel, Grundskole, børneliv, Forældre/Forældresamarbejde, børne fællesskaber, lærergrundfaglighed, skoleledelse

Projekter

Aktiviteter

Publikationer

ID: 129010326