Aarhus Universitets segl

KLEO-projektet: Klasseledelse Og Erfaringsopsamling i ungdomsuddannelserne

Projekter: ProjektForskning

  • Handelsgymnasiet Skive
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Skoleudvikling – fokus på ungdomsuddannelsernes pædagogik og klasseledelse
På flere ungdomsuddannelser i region Midtjylland skal lærerne nu arbejde med at udvikle deres klasseledelse, og eleverne skal evaluere lærernes adfærd i KLEO-projektet (Klasseledelse og ErfaringsOpsamling).


Projektet er et samarbejde mellem Handelsgymnasiet Skive og Aarhus Universitet og er støttet af Region Midtjylland.


I KLEO-projektet videreføres de gode erfaringer fra ROK-projektet (Relationskompetence Og Klasseledelse i gymnasiet) som handler om, at lærerne eksperimenterer i deres undervisning, dvs. de er undersøgende og dermed en art forskere i egen praksis. Lærerne får således tilført mulighed for et refleksionsrum, hvor de kan arbejde med udviklingen af deres undervisning fx gennem observation af hinandens og egen undervisning samt brugen af en særligt udviklet elevevaluering kaldet QTI, der kan bruges som en form for samtaleredskab med henblik på at udvikle sin lærerrolle.


Forskning viser, at det betyder meget for elevernes motivation og læring, om de har et positivt forhold til læreren. Det har for eksempel betydning, om læreren er venlig og forstående og viser interesse for eleverne, om der er klare rammer, hvor meget medbestemmelse eleverne får, og om læreren ofte er strengt irettesættende.
Men det er ikke givet, at alle lærere er bevidste om, hvad deres måde at være sammen med eleverne på betyder for, hvad eleverne lærer.


Derfor får lærere på fire ungdomsuddannelser i Region Midtjylland nu mulighed for at arbejde med deres lærerrolle. Det skal blandt andet ske ved, at eleverne evaluerer deres lærere i et skema med nogle parametre, som afspejler, hvordan eleverne oplever, at læreren er i undervisningen. Skemaet er blevet til med inspiration fra Holland og er empirisk velafprøvet.


”Med QTI-evalueringsskemaet har vi fået et redskab, som holder et spejl op foran læreren og viser, hvordan eleverne i den enkelte klasse oplever ham eller hende. Det er ikke et hurtigt fix, som fortæller læreren, hvordan undervisningen skal være, men det tager temperaturen på undervisningen og giver nogle pejlemærker til læreren,” siger Lea Lund, der er adjunkt på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet og forskningsleder på projektet ”Klasseledelse og ErfaringsOpsamling i ungdomsuddannelserne” (KLEO), der skal udvikle lærernes kompetencer i Region Midtjylland.


Formålet med at anvende evalueringsskemaet er at styrke den positive lærer/elev-relation.


”Det er nogen gange lidt tilfældigt, hvilke spørgsmål, der er i de evalueringsskemaer, som elever bliver bedt om at udfylde i undervisningssammenhænge. Hvor trivselsundersøgelser er meget brede i deres spørgsmål, er QTI mere snævert fokuseret på ét element i lærerrollen, nemlig elevernes oplevelse af lærerens nærvær og styring i klasserummet,” siger Lea Lund.


Rektor begejstret for nyt redskab til lærerens værktøjskasse
På Handelsgymnasiet i Skive og på Randers Statskole har de som en del af ROK-projektet arbejdet med QTI og udvikling af klasseledelse i nogle år, og det er erfaringerne herfra, der nu skal skaleres op til flere ungdomsuddannelser i regionen.
”Vi har simpelthen været så begejstrede for QTI, og hvad det kan som samtale- og refleksionsredskab, så vi vil rigtig gerne være med til at udbrede det til flere ungdomsuddannelser. Vi synes faktisk, at det er et privilegium at få lov til at give flere lærere det redskab i deres værktøjskasse,” siger rektor på Handelsgymnasiet i Skive, Henrik Neve. 


Han er overordnet projektleder på KLEO-projektet, og det er nogle af hans undervisere, der skal uddannes på Aarhus Universitet til en form for pædagogiske-konsulenter, der efterfølgende kan udbrede den undersøgende tilgang til egen praksis samt kendskabet til evalueringsredskabet til andre af regionens lærere.
Skal øge elevernes motivation og engagement


I de seneste årtier er der kommet øget fokus på, hvad relationen mellem lærer og elev betyder for læringsudbyttet. 


”Der er over tid sket en demokratisering i forholdet mellem lærer og elev, og det er utroligt positivt set i et dannelsesperspektiv. Men det har skabt nogle udfordringer i lærer-elev-relationen, fordi lærerens autoritet ikke længere er givet i kraft at lærerrollen. Udfordringerne forstærkes af, at flere unge i dag bliver optaget på ungdomsuddannelserne. Lærerne står derfor over for en meget uhomogen gruppe i undervisningen. Eleverne spænder vidt fagligt, og motivation og engagement er ikke altid til stede, og her viser forskningen, at lærerens viden om egen praksis – herunder klasseledelse og en forståelse af den gode lærer/elev-relation - har stor betydning i forhold til at skabe en virkningsfuld undervisning,” siger Lea Lund.Desuden pointerer Lea Lund, at KLEO-projektet også undersøger, hvordan den pædagogiske ledelse håndterer udviklingsprocessen, og hvordan lærerne oplever disse, fordi skoleudvikling også må inddrage lærernes rammer og her fokuserer KLEO således på ledelsens pædagogiske tilgang.


I KLEO-projektet får lærerne mulighed for et reflektere over og arbejde med udviklingen af deres undervisning, for eksempel gennem observation af hinandens og egen undervisning samt altså også QTI-evalueringen, som kan bruges som et samtaleredskab med henblik på at udvikle sig i lærerrollen.


Region: Største udviklingsprojekt på uddannelsesområdet nogensinde
Projektet er støttet af Region Midtjylland med 5,86 mio. kr., og det er det største projekt af sin art, som de nogensinde har bevilliget penge til. Maria Skov Petersen, der er udviklingskonsulent i regionen, fortæller, at mange af de projekter, som regionen hidtil har været involveret i på uddannelsesområdet, har været fokuseret på eleverne og fastholdelsen af dem. De har store forventninger til dette udviklingsprojekt, fordi det fokuserer på lærerne og det, der sker i undervisningen, og fordi der er koblet forskere på fra Aarhus Universitet.


”Vi ser meget frem til, at QTI udbredes til flere skoler i vores region. Vi håber, at projektet vil resultere i nogle dygtigere lærere, og at projektet vil føre til, at flere unge færdiggør en ungdomsuddannelse. Vi tror, at et projekt i den her skala vil kunne ændre mindsettet på skolerne, så de får øget fokus på klasseledelse og relationerne til eleverne,” siger Maria Skov Petersen.


Sideløbende med projektet indsamles forskningsviden om, hvordan udviklingsprojektet implementeres. Det sker for at kunne blive klog på, hvad der sker, når man implementerer ny viden i ungdomsuddannelser.


FAKTA OM PROJEKTET
Målet med projektet ”Klasseledelse og erfaringsopsamling i ungdomsuddannelserne” (KLEO) er at:


Øge lærernes bevidsthed om egen klasseledelse og lærer-elev-relationer
Lærerne får ny viden om området, observerer hinandens undervisning og diskuterer deres erfaringer i teams.


Udbrede brugen af evalueringsskemaet QTI

Evalueringsskemaet QTI, der giver et billede af lærerens adfærd i klassen, udbredes ved, at Aarhus Universitet uddanner et antal lærere i at bruge og fortolke evalueringsskemaet. Lærerne skal derefter fungere som konsulenter på andre skoler.
Opsamle erfaringer med skoleudvikling.

Forskerne ser på, hvordan den pædagogiske ledelse håndterer udviklingsprocessen, og hvordan lærerne oplever disse.


KLEO er et aktions- og samarbejdsprojekt mellem Skive Handelsgymnasium og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Projektet er støttet af Region Midtjylland.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201731/01/2021

    Forskningsområder

  • Klasseledelse, almendidaktik, gymnasieskolen, gymasieuddannelser

Projekter

Projekter

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

ID: 129058720