Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kildesortering af husholdningsaffald i etageejendomme

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Giver det mening at bede private husholdninger sortere deres affald i en række forskellige fraktioner? Det var det grundlæggende spørgsmål i dette projekt om affaldshåndtering i københavnske etageejendomme med fokus på dels normer og praksis i husholdningerne, dels gårdmænds/viceværters og andre ejendomsserviceteknikeres rolle.

Når dette emne er vigtigt, beror det på, at husholdningsaffald rummer værdifulde ressourcer, som med fordel kan genanvendes og således indgå i en mere cirkulær økonomi. For at opnå øget genanvendelse er det vigtigt at husholdningerne sorterer deres affald, så det er vigtigt at forstå, hvordan man forholder sig til og praktiserer affaldssortering. Projektet bidrog med fornyet viden om, hvilke normer der gør sig gældende i husholdningerne vedrørende affald, og hvordan normerne omsættes i praksis.Når projektet fokuserede på etageejendomme, skyldes det, at knap 40 % af landets boliger befinder sig i etagebyggeri, og at der er nogle særlige betingelser for affaldshåndtering i netop den del af boligmassen. Affaldet bliver typisk opsamlet forskellige steder på ejendommens fællesarealer og ofte håndteret af et ekstra mellemled i form af lønnede ejendomsserviceteknikere eller ulønnede affaldsansvarlige, inden det bliver hentet af skraldemænd og transporteret videre i processen. Projektet bidrog med ny viden om dette mellemled, dvs. om ejendomsserviceteknikernes rolle i affaldshåndteringen.

Nøgleresultater

The analyses of the project’s empirical data indicate that residents in Copenhagen’s apartment buildings generally accept source separation of their household waste. If there is an option to separate a specific fraction and get rid of that fraction in an easy way most people will use that option most of the time. It even comes across as a general norm that people should separate their waste thereby contributing to the recycling of valuable resources and that people have a personal responsibility for correct waste separation. This general norm is in turn linked to three overlapping framings: (1) the principle that useful materials and things never should be wasted, (2) a general concern for the environmental, and (3) the need for nice and clean surroundings.

However, the extent and quality of people’s waste separation does not only rely on the prevalence of this norm but also on the infrastructural conditions for waste handling and on people’s knowledge and competences. Easy access appears to be an important factor. Well-functioning, accessible and understandable options for getting rid of the recyclable fractions seem to be a precondition for household participation in source separation. Similarly, knowledge and competences are crucial.

Other studies indicate that space – or lack of space – in the home is a critical factor; i.e. room for keeping the separated fractions in the home until they are carried to the collection point. But according to this study, space is not as critical a factor. It appears that if people want to separate their waste – as most do – they find solutions. Other studies also indicate that time as a critical, but this study contradicts such an assumption. Waste handling is integrated in daily routines for household and transport out of the home and time for waste handling is not perceived as a separate factor.

Problems in waste handling are usually handled by paid caretakers or by unpaid members of residents’ boards (in flat owner associations and cooperative housing associations). Some of them may go as far as to remove misplaced waste items and discard them correctly, but the main function of the intermediaries is to maintain the building’s waste handling infrastructure. They remove items that block garbage chutes, garbage sheds and all other parts of the infrastructure. They tidy up basements and courtyards when residents have made a mess. And they communicate current and new rules through notices, mail messages, Facebook postings, personal advice, and sometimes through direct communication to wrongdoers. In this way, they keep the waste stream flowing thereby also contributing to the efficacy of source separation.
AkronymKiRH
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201515/04/2016

    Forskningsområder

  • kildesortering, husholdningsaffald, recirkulation

Projekter

Presse/medie

Publikationer

ID: 129025420