Kemisk krigsførelse hos invasive planter

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Invasive plantearter udgør en trussel mod den biologiske mangfoldighed, da de fortrænger oprindeligt hjemmehørende plantearter. Nogle invasive planter udskiller kemiske kampstoffer fra deres rødder, der undertrykker andre planters vækst (allelopati). Formålet med projektet er at øge forståelsen af betydningen af rod-exudater for invasive planters evne til at spredes og udkonkurrere andre arter. Carlsbergfondet har støttet indkøb af en HPLC, der kan anvendes til analyse af rodexudater.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2013

Projekter

Publikationer

ID: 128995711