Tværgående forskningsprogram i rehabilitering, Institut for Folkesundhed

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprogrammet styrker forskning i rehabilitering på Institut for Folkesundhed i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og netværk.
Forskningsprogrammet har primært til formål at stimulere forskning i rehabilitering regionalt og nationalt på et tværvidenskabeligt grundlag ved at styrke det regionale grundlag herfor.
Rehabilitering defineres af WHO som en række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med det omgivende samfund (1).
Den danske definition er lidt bredere, men i overensstemmelse hermed: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (2).
Internationalt bevæger praksis og forskning i rehabilitering sig fra en lineær biomedicinsk, sygdoms- og kropsorienteret, tilgang til en systemisk biopsykosocial funktionsevne og kontekstorienteret tilgang (ICF (3)). Der er desuden konsensus om, at rehabilitering forudsætter brugerinddragelse og tværfaglig praksis. På den baggrund bygger rehabiliteringsforskning på en tværvidenskabelig tilgang.
Der er behov for en særlig indsats for rehabiliteringsforskning, fordi rehabilitering først 01.01.13 blev introduceret i dansk lovgivning. Rehabilitering indgår nu i planer og aftaler inden for sundhed, social, beskæftigelse og i stigende omfang i uddannelse. I den sammenhæng skal kommunerne løfte en væsentlig del af rehabiliteringsopgaven og efterspørger et forskningsbaseret grundlag for at kunne varetage borgernes behov for rehabilitering.
Det centrale i rehabilitering er, at indsatserne er målrettet hverdagslivet med eller efter sygdom med henblik på at etablere en selvstændig og meningsfuld hverdag med størst mulig grad af arbejdsmarkedstilknytning og deltagelse i samfundslivet. Dernæst, at der er tale om forløb, der er bundet sammen af en række indsatser mellem forskellige fagområder og sektorer. Situationen er imidlertid, at der er identificeret et betydeligt vidensbehov i rehabilitering i forhold til monitorering; behovsvurdering; målsætning; overlevering af relevant viden fra en instans til en anden; metoder til at beskrive komplekse interventioner, så de kan evalueres og reproduceres; organisering; økonomi; i forhold til et borger- og professionelt perspektiv bl.a. involvering og meningsfuldhed.
Forskningsprogrammet har samarbejdspartnere lokalt og internationalt: CFK, MarselisborgCentret, RH-Silkeborg, AUH, Hammel Neurocenter, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (HEV), Center for forskning i Rehabilitering ved AUH og AU, kommuner, det nationale forskningsnetværk Severin, Rehabiliteringsforum Danmark, Nationaltcenter for rehabilitering og palliation. Internationalt er der netværk i Norge, Sverige, Finland, Holland, Skotland og Canada.
Aktiviteter:
Rehabiliteringsforskningens uge; uge 37 2016 
Kvalitativ og kvantitativ journal clubs
Undervisning i rehabilitering på kandidatuddannelsen i medicin, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kandidatuddannelsen i sygepleje, bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab. 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201631/01/2021

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.