Interdisciplinary Project on Climate change in Tropical Aquaculture

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den sydøstasiatiske ferskvands akvakultursektor er verdens hurtigst voksende proteinkilde, og dens fortsatte vækst er essentiel for en sikker fødevareproduktion i udviklingslandene. Sektoren er særlig vigtig for den fattigste del af befolkningen, både som kilde til protein i føden, men også for beskæftigelse og indkomst. Klimaforandringsscenarier forudser temperaturstigninger i regionen på mellem 1-6 ºC inden for det næste århundrede, og det er af allerstørste vigtighed for både producenter og de politiske beslutningstagere, hvordan de opdrættede arter inden for sektoren kan tilpasse sig disse forandringer.Da de fleste arter inden for tropisk ferskvands akvakultur er luftåndere, som reagerer væsentligt anderledes på almindelige stresskilder end de bedre kendte vandåndere, er det med vores nuværende viden ikke muligt at forudse disse dyrs reaktion på klimaforandringer. Ved at korrelere fiskenes temperaturfølsomhed, deres fysiologi og anatomi vil vi identificere de fysiologiske flaskehalse og tilpasninger som gør det muligt for nogle arter at trives, mens andre ikke klarer temperaturstigninger.Denne forskning vil ydermere blive brugt til at introducere forskningsbaseret undervisning på universitetsniveau og til at udvikle en forskningsbaseret sektor-rådgivning omkring effekterne af klimaforandringer i tropisk akvakultur. Disse samspil mellem projektet, beslutningstagere og sektoren vil sikre udviklingen af den opbyggede kapacitet udover projektets tidsramme.
AkronymiAQUA
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2017

Emneord

  • Climate change
  • Food Security
  • Research
  • Aquaculture
  • Fish
  • Tropical Ecosystems
  • Airbreathing