Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Insektbelastning hos heste

Projekter: ProjektForskning

Dokumenter

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er at finde og udbrede løsninger til skygge og reduktion af insektbelastning hos heste på døgngræs om sommeren. Dyr på græs oplever i stigende grad ekstreme vejrforhold og øget insektbelastning. Insekter kan være årsag til udvikling af sygdomme og give anledning til sår, allergi og eksem, og kan ligesom varmestress have negative konsekvenser for hestens sundhed, reproduktion og præstation. Projektet skal tilvejebringe data vedr. hestes brug af læskure/bygninger, naturligt forekommende skygge samt insektbelastning. I projektet indhentes praktiske erfaringer med hestes brug af læskure/bygninger i sommerperioden.

•Del 1 resulterer i et idékatalog), samt data om sammenhængen mellem insektforekomst, vejrforhold, hestes brug af bygninger/læskure og belastning målt som stresshormoner og insektrelateret adfærd hos heste i forskellige forskellige besætninger.

•Del 2 resulterer i to videnskabelige artikler. Projektet er relevant for alle hestehold med heste på græs.

Projektet er delvist finansieret af Hesteafgiftsfonden.

Projektet gennemføres i sommeren 2019 og 2020. Resultaterne vil blive publiceret som et idékatalog og to videnskabelige, internationale artikler, som vil blive tilgængelige her på siden (forventet publikation i 2021). Resultaterne vil således være gratis til rådighed for alle interessenter. 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201931/12/2020

    Forskningsområder

  • hest, insekt, sommer, skygge, stress, adfærd

ID: 134130854