Aarhus Universitets segl

Inoculum removal and inhibition for reduction of greenhouse gases from slurry

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets mål er at udvikle en vaskerobotteknologi som reducerer metanemissionen fra svinestalde ved at minimere overførsel af restgylle med metanproducerende mikroorganismer (inokulum) mellem produktionshold. I teknologien indgår anvendelse af nye additiver, som vil kunne reducere emissionen fra både stald og lager. Projektet vil resultere i en vaskerobot til slagtesvinestalde, som kan vaske gyllekummen ren for inokulum og tilsætte additiver til gyllekummen i forbindelse med vaskeprocessen. I projektet udvikles additiver, som kan anvendes i kombination med vaskerobotten for at undgå klæbende uafvaskelig restgylle, der virker som inokulum for metanemission når kummen fyldes op. Effekten af den nye teknologi dokumenteres ved målinger af metanemission i forsøgsstalde og -lagre i forbindelse med udvikling af additiver og ved test af vaskerobotten i fuldskala. Vaskerobot med tilsætning af additiv vil endvidere blive kombineret med hyppig udslusning for at undersøge vekselvirkningen med denne teknologi, hvor kilden (staldgødning) til metan fjernes hyppigt. I projektet gennemføres målinger og der udvikles en model for enterisk metan fra slagtesvin, som kan anvendes til at opdele staldens emission i et bidrag fra gris og gødning. Den overordnede effekt af projektet vil være at der opnås en omkostningseffektiv og let implementerbar miljøteknologi, som kan reducere emissionen af metan fra både stald og lager med op til 60% og en opdateret model for grisens enteriske metanproduktion.
Akronym GREENSLURRY
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202130/09/2024

ID: 290611442