Projektdetaljer

Lægmandssprog

Vi vil gerne forbedre diagnostikken og behandlingen af forstadier til livmoderhalskræft ved kvinder. Livmoderhalskræft skyldes smitte med Human Papillomavirus (HPV), som er den hyppigste seksuelt overførte virus med en livstidsprævalens på 80%. Over de kommende år vil andelen af HPV-vaccinerede kvinder være stigende. HPV-vaccinerede kvinder er fortsat i risiko for at udvikle forstadier til livmoderhalskræft og ultimativ kræft, men sandsynligheden for sygdom er lavere. Den diagnostiske udredning foregår ved kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi) inklusiv vævsprøver. Hvis vi hos HPV-vaccinerede kvinder holder fast i de gældende nationale retningslinjer om, at alle kvinder altid skal have taget minimum 4 vævsprøver fra livmoderhalsen, vil det med stor sandsynlighed føre til øget risiko for unødvendige procedurer. Aktuelle projekt vil bidrage med evidens, som kan understøtte en revurdering af udredningsforløbet, så vi benytter den mest effektive metode til at påvise forstadier til kræft.
Derudover kender vi ikke årsager til ikke-tilfredsstillende behandling ved kvinder, som har fået lavet keglesnitsoperation. Dette vil vi undersøge i et nationalt registerstudie inkluderende kvinder som fra årene 1998 - 2021 har fået foretaget keglesnitsoperation. På den måde kan vi identificere mulige tiltag, der kan forbedre behandlingen for kvinder med forstadier til livmoderhalskræft.
AkronymMEDIATOR study
StatusIkke startet