Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske folkeskole

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskningsprojektet "Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske folkeskole" har til formål at undersøge og dokumentere styrkerne og udfordringer ved det særlige tilbud, som idrætsklasserne udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for eleverne i udskolingen. Undersøgelsen er tilrettelagt med henblik på at en bred kortlægning af elevernes perspektiv på det at gå i en idrætsklasse og deres oplevelse af læring og motivation, herunder hvilke aspekter af det sportslige og det faglige hver for sig og i kombination, der virker fremmende på motivation for videre uddannelse og talentudvikling. Projektet vil finde sted i et samarbejde mellem landets eliteidrætskommuner, Team Danmark, Ministeriet for Børn og Undervisning og Aarhus Universitet. Sidstnævnte vil forestå forskningsprojektet.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato28/02/201330/09/2017

  Emneord

  • Talent og udvikling
  • Udskoling
  • Overgang til ungdomsuddanelse
  • Unge, uddannelse og motivation
  • Idræt
  • Inklusion og eksklusion
  • Grundskole
  • Inklusion
  • Talent
  • Overgang fra skole til ungdomsuddannelse
  • Folkeskole
  • Kompetenceudvikling