Aarhus Universitets segl

Identifikation af risikofaktorer for udvikling af uønsket adfærd i skrabeægsproduktionen

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formålet er gennem monitorering af både opdræts- og æglægningsperioden at udpege risikofaktorer for udvikling af uønsket adfærd således, at dyrevelfærden og produktiviteten i skrabeægsproduktionen kan forbedres. Målet er at reducere forekomsten af uønsket adfærd og dermed øge overlevelsen i skrabeægspro-duktionen.
I forsøget indgår mindst 18 opdrætsflokke, gerne fordelt på 6 opdrættere, hver med 3 på hinanden følgende flokke. Flokkene besøges hver 4. uge i opdrætsperioden og herefter hver 12. uge i produktionsperioden. I alt besøges hver flok 10 gange igennem dens levetid. Der foretages faste registreringer af en række zoo-tekniske parametre, herunder bla. lys, fourageringsmateriale, foder, uheld undervejs, frygt, fjerdragtens tilstand, sygdomsforekomst, dødelighed, vaccinationsprogram og vægt. Listen af parametre, der indsamles, er dynamisk og vil blive tilpasset på baggrund af erfaringsopsamling gennem projektet. Ved det første besøg i henholdsvis opdræts- og æglægningsperioden laves desuden et grundigt interview, hvor både staldens tekniske indretning og udstyr samt det planlagte management af holdet gennemgås. Efter endt dataindsamling analyseres de indsamlede data fra både opdræts- og æglægningsperioden for sammenhænge, som kan anvendes til udpegning af risikofaktorer for udvikling af fjerpilning og forhøjet dødelighed i henholdsvis opdræts- og æglægningsperioden.
Implementering af de af projektet afledte vejledninger til opdrættere og ægproducenter forventes at resultere i en reduceret dødelighed. Det vil føre til øget produktionseffektivitet og dermed en forbedret rentabilitet af ægproduktion. Projektet forventes at føre til forbedringer af dyrevelfærden i skrabeægsproduktionen og evt. også andre produktionssystemer for æglæggere.
Projektets resultater vil blive fremlagt på AUs hjemmeside ultimo 2022 (opdrætsperioden) og ultimo 2023 (produktionsperioden).
Kort titelUønsket adfærd hos skrabehøner
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202031/12/2023

ID: 176077473