Hvordan foregår ph.d.-vejledningen ifølge de studerende?

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med Forskerskolen og ph.d. foreningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU. Projektet baserer sig på en stor kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige ph.d. studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU. Spørgeskemaet blev udsendt elektronisk i november 2010 via porteføljen til ph.d. studerende, der havde været indskrevet ved Fakultetet i minimum et år. Data er færdiganalyseret. Den endelige rapport er udgivet marts 2012 på Fællestrykkeriet Sundhedsvidenskab, AU. Den kan rekvireres ved henvendelse til Ph.d. skolen på Health, AU
Formålet med undersøgelsen var at afdække ph.d. studerendes erfaringer og tilfredshed med at indgå i vejledningsforløb på forskeruddannelsen. Undersøgelsens hovedfokus var på vejledningsprocesser, dvs. hvordan de studerende vurderede vejledningen ud fra en række udvalgte parametre:
1. Finansiering
2. Arbejdsindsats
3. Tid, kontakt og møder
4. Samarbejdsrelationer
5. Vejlederens faglige kompetence
6. Indhold i vejledning
7. Halvårsevalueringer
8. Valg af kurser
9. Feedback på undervisning
10. Forskningsmiljø og –netværk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201001/02/2012