Aarhus Universitets segl

Hverdagsgrammatik - Hvordan folk stiller spørgsmål, forhandler samtaledeltagelse og styrer andres handlinger i dansk hverdagsinteraktion

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

This project contributes to building a grammar for Danish talk-in-interaction. It is nested within the research unit, DanTIN (“The grammar of Danish talk-ininteraction”), which has developed descriptions of interaction-grammatical
phenomena. The theoretical basis is interactional linguistics, the database is around 50 hours of already recorded and transcribed recordings of naturally occurring, everyday interaction in Danish. The project provides in-depth descriptions of the international functions and grammatical (including phonetic and prosodic) structures of: (1) Questions and answers, (2) Negotiation of participation, and (3) Directive utterances. Furthermore, it contributes with theoretical contributions to the yet undeveloped field of grammatical theorizing within interactional linguistics. The results will also be used to develop teaching materials for Danish as a second language and for increasing awareness about talk-in-interaction in the general public.

Lægmandssprog

Samtalesproget er helt anderledes end skriftsproget. Men alle sprogbeskrivelser og grammatikker har hidtil beskrevet sproget, som det er, når man skriver det ned eller forestiller sig det. Dette er et problem, når man f.eks. skal undervise
udlændinge i at begå sig i samtaler eller vurdere børns talesprog. Hvis man kun har skriftsproget at sammenligne med, bliver sproget kunstigt og de voksne bedømmer børnene forkert. Vores forskningsenhed, DanTIN, er ved at opbygge en fuldstændig grammatik for dansk samtalesprog ud fra optagelser af dagligdags samtaler, som vi har indsamlet gennem en årrække. Det projekt vi her søger om, "Hverdagsgrammatik - Hvordan folk stiller spørgsmål, inviterer til samtaledeltagelse og styrer andres handlinger i dansk hverdagsinteraktion", er et vigtigt skridt på vejen mod den fuldstændige grammatik. Det beskriver, hvordan danske samtaledeltagere laver spørgsmål, hvordan de sikrer sig, at deres samtalepartnere er med på, hvad de siger, og hvordan man i samtaler beder om noget eller beordrer andre til at gøre noget. Projektet vil ikke blot levere forskningsresultater til internationale tidsskrifter, det vil også bidrage til grammatiske beskrivelser på samtalegrammatik.dk, henvendt til mennesker uden specialistviden, og det vil blive brugt til at udarbejde undervisningsmateriale om dansk samtalegrammatik.
Kort titelHverdagsgrammatik
AkronymGEL
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/09/201931/08/2023

    Forskningsområder

  • grammatik, dansk som andet- og fremmedsprog, sprog, dansk, samtaler, Linguistics, kvalitativ forskning, kvalitativ metode, social interaktion, interaktionslingvistik, samtaleanalyse

Projekter

Projekter

Aktiviteter

ID: 164663083