Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hjerneforskning, kognition og læring

Projekter: ProjektForskning

  • Forskningsenheden i Kognition og Neurovidenskab
  • Learning Lab Denmark
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Konsortiet for Hjernevidenskab, Kognition og Læring søger at integrere og øge den neurovidenskabelige viden om læringsprocesser, for at afdække, hvordan og i hvilket omfang neurovidenskabelig viden kan bidrage til undervisningsmæssige forhold både teoretisk og praktisk.
Vi arbejder med tre hovedområder, hvor vi mener, neurovidenskab har bidraget med særlig interessant viden: (i) at vi er født med neurale systemer, som former de måder, vi lærer på og som også gør, at vi har nemmere ved at lære på nogen måder end på andre, (ii) at vi har forskellige hukommelsessystemer (der overordnet kan deles op i et implicit vs. et eksplicit hukommelsessystem), som understøtter forskellige former for læring, og (iii) at der er en tæt forbindelse mellem kropstilstande, følelser, kognition og læring.
Vores ultimative mål er, med hovedvægten lagt på ovenfor nævnte områder, at udarbejde og formidle en redegørelse for de neurobiologiske og neuropsykologiske aspekter ved læring, som kan være tilgængelig for folk, der arbejder uden for det neurovidenskabelig område. Ved udformningen af dette vil vi lægge vægt på at demonstrere, hvordan neurovidenskabelig viden kan benyttes til at tilrettelægge og forbedre uddannelse og undervisning i skole og arbejde.

I vores forskning er det målet at komme med svar på spørgsmål som:

Hvordan samarbejder og interagerer vores implicitte/ikke-bevidste læringssystemer med de eksplicitte/bevidste læringssystemer?

Hvordan kan vores emotionelle læringssystem bidrage til hvad der traditionelt betragtes som rationelt? Hvordan erkender vi en emotionel ressource i et læringsperspektiv?

Fokus på implicit og emotionel hukommelse sætter kroppen i centrum. Hvilken betydning har det for kroppens rolle i uddannelse?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200201/01/2007

Publikationer

ID: 128862299