Aarhus Universitets segl

Harmful algae and fish skills

Projekter: ProjektForskning

 • Lorenzen, Niels (Deltager)
 • Skall, Helle Frank (Deltager)
 • Københavns Universitet
 • DTU Center for Mikrobiel Bioteknologi, DTU Institut for systembiologi
 • DTU Fødevareinstitutet
 • Orbicon
 • Hjarnø Havbrug
 • FishLab
 • University of Urbino
 • Alfred Wegener Institute
 • University of Aberdeen
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Opblomstringer af giftige alger er et tilbagevendende fænomen i danske farvande, og disse kan resultere i massedød af såvel vilde fisk som fisk i hav- og landbaserede fiskeopdræt. Disse fiskedræbende alger udgør en stor risiko og udfordring, fordi de på få dage kan udrydde hele fiskepopulationer i et givent område. Dette kan have katastrofale konsekvenser for de implicerede fiskeopdrættere, men udgør også et problem for erhvervs- og lystfiskeri. Derfor er vi nødt til at kunne monitere og håndtere giftige algeopblomstringer.
Projektet vil søge at identificere de implicerede algetoksiner og udvikle nye kemiske målemetoder til at påvise og kvantificere algetoksinerne i havet. Projektet vil også udvikle molekylære prober til en sikker artsbestemmelse af de mest almindelige fiskedræbende algearter samt at anvende en molekylær metode (real time kvantitativ PCR) til at kvantificere algerne uden brug af mikroskop. I projektet vil vi derudover undersøge mekanismerne bag algernes effekt på fiskene og mulige mekanismer bag fisks potentielle tilpasning til giftige alger og akkumulering af algetoksiner i fisk.
Projektet vil føre til et moderniseret og stærkt forbedret moniteringsprogram og risikovurdering af giftige algeopblomstringer, der forårsager fiskedød i danske farvande.
Projektet er bevilget og finansieret af Det Strategiske Forskningsråd ved Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd.
AkronymHabFish
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201231/12/2016

Publikationer

ID: 129003777