Udredning af gunstig naturtilstand for kirkeugle

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet skal identificere hvilken naturtilstand kirkeuglers ynglehabitat skal opnå strukturelt og byttedyrmæssigt for at kirkeugler kan opretholde gennemsnitlig ungeproduktion til en selvreproducerende bestand. Dette gøres ved at beskrive mikro-habitat-karakteristika, byttedyrtætheder og fourageringsadfærd hos kirkeuglepar med høj ynglesucces, fortrinsvis i Schleswig-Holstein, og sammenholde dette med tilsvarende data fra kirkeuglepar i Danmark
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2020

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.