Aarhus Universitets segl

GUDP COWTrack

Projekter: ProjektForskning

  • Funded by GUDP - Natur og Erhvervsstyrelsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formål:At udvikle og afprøve et system til automatisk registrering af ædeadfærd hos individuelle køer. Viden om den enkelte kos ædeadfærd kan efterfølgende bruges til at udpege syge køer.
Kort beskrivelse:Syge køer ændrer ofte adfærd. En af disse adfærdsændringer kan være en reduceret foderoptagelse. I moderne løsdriftsstalde har landmanden imidlertid ikke nogen præcis viden om, hvor meget foder den enkelte ko æder, da alle køer i besætningen æder ved et fælles foderbord. For alligevel at kunne estimere den enkelte kos foderoptagelse, udvikler og afprøver vi et system, som automatisk kan registrere hvor længe og hvornår den enkelte ko æder. Viden om ændringer i køernes ædeadfærd kan derefter bruges til automatisk at udpege køer, som med stor sandsynlighed er syge. Landmanden får så – eksempelvis via en sms – besked om hvilke køer han skal holde særligt øje med og eventuelt behandle. Herved sikres at flest muligt syge køer bliver behandlet så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Projektet gennemføres i samarbejde med ca. 5 private malkekvægsbesætninger.
AkronymCOWTrack
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201331/03/2016

    Forskningsområder

  • Malkekøer, automatisk udpegning af syge køer, sundhedsstyring

Aktiviteter

  • Symposium i Anvendt Statistik

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af konference

Publikationer

ID: 128995122