GREENRESILIENT – Økologisk og biodynamisk grønsagsproduktion i lavenergi væksthuse - bæredygtige, robuste og innovative produktionssystemer for fødevarer

  • Petersen, Karen Koefoed (Deltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet med GREENRESILENT er at demonstrere potentialet og gennemførligheden af en agroøkologisk tilgang til økologisk væksthusproduktion. Det gøres gennem opbygning af robuste agroøkosystemer, som er tilpasset lokale klimaforhold i forskellige europæiske områder mht. produktivitet og bæredygtighed set fra både en agronomisk og en miljømæssig synsvinkel. Konsortiet består af forskere med multidisciplinære kompetencer (agronomi, agroøkologi, jordkemi, entomologi, plantepatologi, viden om ukrudt, økologi) fra 8 forskellige lande med relativt store arealer med beskyttet produktion.
Hovedresultatet af GREENRESILIENT er beskrivelsen af innovative og robuste dyrkningssystemer for beskyttet økologisk produktion i middelhavsområdet og Central- og Nordeuropa. På fem eksperimentelle lokaliteter (to i middelhavsområdet og tre i Central- og Nordeuropa) vil dyrkningssystemerne blive tilpasset til at løse de væsentligste tekniske udfordringer i produktionen af økologiske væksthusgrønsager og derved øge den agronomiske og miljømæssige bæredygtighed. De nye strategier vil blive udviklet under brug af en systematisk tilgang og ved at kombinere viden fra forskellige videnskabelige discipliner.
Finansiering: Innovationsfonden og Core Organic Co Fund (H2020)
Samarbejdspartnere: CREA-AA og La Colombaia (Italien), SLU (Sverige), PCG og ILVO (Belgien), FiBL og Agroscope (Schweiz), GRAB (Frankrig), UvA og WUR (Hollan) and HBLFA (Østrig)
AkronymGREENRESILIENT
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201831/03/2021

Emneord

  • Økologi
  • biodynamisk produktion
  • grønsager
  • lavenergi væksthuse
  • bæredygtighed

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.