Aarhus Universitets segl

Greening of organic egg production ( Green-Eggs)

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Ved en tværfaglig tilgang vil Green-Eggs bidrage til løsninger, der øger
ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion ved at identificere
strategier, der opfylder mål for høj dyrevelfærd samt for grøn og
økonomisk bæredygtighed i produktionen. Overgangen til 100%
økologisk fodring er en udfordring for økologisk fjerkræ, da
vegetabilske proteinkilder med en optimal aminosyreprofil er få. Det
antages, at en øget produktion af lokalt dyrkede, økologiske
proteinkilder med en god aminosyreprofil (fx kløvergræs), vil der opnås
en positiv indvirkning på miljøet, dels som følge af mindre N-overskud,
dels fordi en reduktion i import af soja vil reducere transporten.
Endvidere vil projektet bidrage til udvikling af integrerede plante- og
fjerkræproduktionssystemer og studere, hvordan disse kan øge
ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion, når det kombineres
med fodringsstrategier, der er baseret på brugen af bioraffinerede
dansk dyrkede økologiske grønne afgrøder. Det forventes, at både
forbedret aminosyresammensætning af foderet og beplantning med pil
på udendørs arealer er med til at reducere overskud og tab af
næringsstoffer til miljøet, og at lavere kvælstofoverskud og
kulstoflagring i jorden under pil vil bidrage til at reducere udledningen af
drivhusgasser. Udvikling af nye fodringskoncepter til den økologiske
fjerkræproduktion baseret på lokalt dyrket råmateriale vil være en fordel
for de danske foderstofvirksomheder og bidrage til troværdigheden af
den økologiske fjerkræ-sektor.
GUDP.
Akronym Green-Eggs
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201731/12/2020

Projekter

Aktiviteter

ID: 129065810