Grass Biochar – energi fra pressepulp fra græsproteinproduktion til drift af raffineringsprocessen og produktion af værdifuldt biokul

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med Grass Biochar-projektet er at anvende en kombineret DampTørrings- og Pyrolyseproces (DTP) til at producere grøn varmeenergi til at drive bio-raffineringsprocessen og samtidig producere Biochar af fiberfraktionen fra græsproteinproduktion.
Dermed kan to barrierer for en udbredelse af ”grøn protein” overvindes:
- at processen kræver store mængder energi, som bør være grøn, hvis produktionen skal være klimamæssigt bæredygtig
- at der skal skabes høj værdi af alle fraktioner, hvis den skal være økonomisk bæredygtig. De fraktioner af pressepulpen, der ikke egner sig til kvægensilage eller biogasproduktion, såsom sent udviklede græsslet med højt ligninindhold, samt græsser fra overdrev og enge, som kun høstes en til to gange om året, egner sig til gengæld fortrinligt til energi- og biocharproduktion vha. DTP processen.
Det integrerede anlæg skal bidrage til at gøre græsproteinproduktion fleksibel at implementere iht. lokale forhold og fuldt bæredygtig, både miljømæssigt og økonomisk, hvilket kan skabe gennembruddet for den i Danmark og udlandet.
Projektet er finansieret af GUDP.
AkronymGrass Biochar
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2022

Emneord

  • Bioraffinering
  • Cirkulær bioøkonomi
  • Grøn biomasse
  • Grøn protein
  • Pulp

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.