Aarhus Universitets segl

Goethes vidensbegreb og naturdidaktik

Projekter: ProjektForskning

  • Institut for Pædagogisk Filosofi
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

I naturfagspædagogikken diskuteres om naturvidenskaben overhovedet er en 'naturlig' erkendelsesmåde, og hvis den ikke er det, hvordan den kan læres. Det ligger naturligt for os at forstå naturen antropomorfistisk, f.eks. at forstå natur i analogi til vores selvforståelse. Dette kan dog vanskeligt lade sig gøre i en eksperimentel naturvidenskab, der gerne opfatter sin genstand som en foreliggende ting uden qualia, hvis udvikling og forandring kan beregnes.  Derfor forkaster naturvidenskaben traditionelt antropomorfistisk erkendelse.
      J.W. Goethe har givet et bud på en antropomorfistisk erkendetype. Karakteristisk nok har han lettest ved at demonstrere den på levende organismer, som ligner os selv mere end livløse genstande. Levende væsner er dog vanskelige at få fat på for en objektiverende erkendelse, fordi de essentielt er i bevægelse qua levende. For at erkende dem, må man gøre bevægelsen med, siger Goethe.
     Organismens bevægelse kalder Goethe 'dannelse', og det erkendende subjekt må danne sig selv i erkendelsesprocessen. Af den grund præsenterer Goethe ikke den teoretiske del af  hans Farvelære som en "Teori", men som en "Didaktik": den er ikke en lærebog, men en anledning til at danne sig selv.
Projektet søger at vurdere den pædagogiske værdi af Goethes forslag til antropomorf naturviden.
Til publikation i Science & Education.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200731/05/2008

    Forskningsområder

  • Natur, dannelse, viden

ID: 128866305