Genetisk struktur, genomisk indavl og forbedret avlsplanlægning i bevaringsracer af danske husdyr

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

De husdyrgenetiske ressourcer bevares af flere grunde. De bevares som følge af deres kulturhistoriske værdi, men også for at sikre arveanlæg og kombinationer af arveanlæg, der er tabt i moderne racer. Forudsætningen for at bevare de husdyrgenetiske ressourcer er, at der gennemføres et bæredygtigt avlsarbejde med et tilstrækkeligt antal dyr med tilstrækkelig genetisk variation.
Et bæredygtigt avlsarbejde forudsætter, at slægtskabet mellem dyrene i en race kendes. Dette kendskab er undertiden mangelfuldt i arbejdet med de gamle bevaringsværdige husdyr. Som beskrevet i ”FAO. 2011. Molecular genetic characterization of animal genetic resources. FAO Animal Production and Health Guidelines. No. 9. Rome” er der de senere år udviklet nye chip-baserede typningsteknologier, der er baseret på enkeltnukleotid variation (SNP, Single Nucletotide Polymorphism), og teknologier til sekvensering af genomet. Disse teknologier giver mulighed for ikke alene at bestemme slægtskabet mellem dyr, men også at bestemme præcis hvor stor en andel af generne to dyr har til fælles. Med denne viden kan avlsarbejdet optimeres - også i populationer, hvor slægtskabet mellem dyr er ukendt eller usikkert. Muligheder for at anvende DNA-variation i bevaringsarbejdet er også påpeget af FAO.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201431/12/2014

ID: 129010986