Fysioterapeuters erfaringer med genoptræningsforløb for patienter med diskusprolaps i lænden

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Dette studie er et fokuseret nedslag på den del af patientforløbet, som udføres af fysioterapeuter i kommunalt og privat regi, når patienten har modtaget en genoptræningsplan på sygehuset. Studiet indgår som en del af forskningsprogrammet ”Sammenhængskraft i sundhedsvæsenet på rygpatienternes præmisser”.
Vi vil med studiet skabe ny viden om den behandlingstilgang fysioterapeuterne vælger til disse patienter samt på hvilket grundlag valgene træffes. Derudover skaber vi ny viden om fysioterapeuternes erfaringer med og viden om det tværsektorielle og tværfaglige forløb, som patienterne går igennem, herunder den kommunikation, der foregår mellem forskellige faggrupper og sektorer.
Studiet er en kvalitativ undersøgelse, hvor der foretages semistrukturerede interview med 10 fysioterapeuter i den private sektor, og 10 fysioterapeuter i kommunalt regi. Analysen bygger på grounded theory.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201728/02/2018

ID: 129071056